Att motverka penningtvätt och annan brottslighet

Loomis arbetar förebyggande för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism i enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Penningtvättslagen).

Förenklat kan penningtvätt beskrivas som att pengar från kriminell verksamhet förvandlas till tillgångar som kan redovisas och användas öppet i det legala betalningssystemet. Med finansiering av terrorism menas, återigen förenklat, att medel samlas in, tillhandahålls eller tas emot för att finansiera olika slags terrorbrott eller organisationer som medverkar till sådana brott.

Loomis måste följa Penningtvättslagen och det medför bland annat att Loomis måste ställa frågor till sina kunder och övervaka kundernas användning av de tjänster som tillhandahålls. I sällsynta fall, om vi inte får tillräckligt med information eller bedömer att det av andra skäl är för hög risk, får vi inte utföra vissa tjänster. Det förekommer också att vi, enligt gällande lag, ska rapportera aktiviteter eller transaktioner som väcker misstankar till polisen.

Du kan läsa mer om arbetet för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism på olika myndigheters webbsidor, till exempel finansinspektionen eller www.polisen.se