Kontakta Loomis

Vår kundservice kan du kontakta när det gäller beställning av material, frågor om dina uppräknade dagskassor, växelbeställning och mycket mer.

 

Har du frågor eller vill du bli kund?

Kontakta vår kundservice på 010-163 63 00 eller mejla kundservice@loomis.com så hjälper vi dig.

Klagomål

Har du ett klagomål ska du i första hand vända dig till den person som har hanterat ditt ärende för utredning, förklaring och svar i ärendet. Om du inte vet vem du ska vända dig till kan du alltid kontakta Loomis kundservice, se nedan.

Loomis Kundombudsman

Är du inte nöjd med Loomis hantering av ditt klagomål kan du skriftligen vända dig till Loomis Kundombudsman, som är klagomålsansvarig på Loomis.
Klagomålsansvarig utreder ärendet och återkommer till dig som kund med ett skriftligt svar eller muntligen via telefon.

E-post: kundservice@loomis.com, skriv Kundombudsman i ämnesraden
Postadress: Klagomålsansvarig, Loomis Sverige AB, Box 7091, 192 07 SOLLENTUNA

Rådgivning utanför Loomis

För oberoende rådgivning, har du möjlighet att vända sig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå, www.konsumenternas.se, eller till den kommunala konsumentvägledningen. Om du inte är nöjd med resultatet av ditt klagomål eller om du vill ha råd utanför Loomis kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). En anmälan till ARN måste vara skriftlig och skickas till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. För att nämnden ska kunna pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Loomis åtar sig att medverka i ARN:s behandling av tvisten. Mer information och anmälningsblankett finns på www.arn.se.