Vi ser fortfarande ett stort inflöde av falska 500-sedlar till vår uppräkning.

Vi rekommenderar våra kunder att vara uppmärksamma.

Läs mer om falska sedlar på riksbanken.se