Lagen om penningtvätt

Loomis arbetar förebyggande för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism i enlighet med Penningtvättslagen.

Penningtvätt innebär att man försöker få pengar från kriminell verksamhet att förvandlas till tillgångar som man kan redovisa öppet. Ofta sker detta över nationsgränserna och det kan handla om pengar från narkotikabrott, rån, bedrägerier, människosmuggling mm. De som tvättar pengar vill på olika sätt dölja pengarnas brottsliga ursprung.

I och med att Loomis hanterar stora mängder kontanter åt våra kunder så har vi ett ansvar att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism genom att följa gällande bestämmelser, rekommendationer och anvisningar. Loomis är registrerade som finansiellt institut hos Finansinspektionen.

I korthet innebär detta att Loomis måste ställa en del frågor till dig som kund för att uppfylla lagkraven. Frågorna handlar bland annat om finansiering av verksamhet och ägarandelar. Uppgifterna fylls i vårt formulär och behandlas sedan konfidentiellt av Loomis.