Säkerhetstransporter och förvaring

Vi  erbjuder både säkra transporter för värdefullt gods och värdeföremål såsom ädelmetaller, och förvaring av värdesaker i Sverige. Dessa logistiklösningar är en utveckling av värdetransporter av kontanter, som är vår kärnverksamhet.  

Inom Loomis International erbjuder vi dessutom internationell värdepapperslogistik. Främst består det av två verksamheter; gränsöverskridande transport av kontanter och ädelmetaller samt förvaring av värdesaker. Läs mer om Loomis International här.