SafePoint Share

SafePoint Share är lösningen där flera kunder delar på samma värdeskåp. Den här tjänsten förbättrar kontanthanteringen för företagarna i en kommun om man t.ex. inte har tillgång till en servicebox.

Vad är Safepoint Share? 

Safepoint Share är en helhetslösning för deponering av kontanter. Kärnan är ett automatiserat deponeringsskåp som räknar och överför det inlämnade värdet (kontanter) till angivet bankkonto vardagen efter genomförd deponering. Mynt kan lämnas in i separata påsar i ett deponeringsskåp som är placerat i samma utrymme som Safepoint Share. Uppräkning av mynt sker när påsarna inkommit till Loomis uppräkningscentral. 

Varför behövs Safepoint Share? 

Vår infrastruktur med serviceboxar är uppbyggd med hjälp av andra aktörer. Många av lokalerna där vi tidigare haft serviceboxar ska läggas ned och vi vill därför hitta nya lösningar för att erbjuda god service och kvalitet till våra kunder, trots dessa förändringar.  

Varför ska ni investera i Safepoint Share? 

Om det saknas en lokal servicebox, vilket är problematiskt för de lokala företagarna är Safepoint Share ett bra alternativ. Då slipper företagare och organisationer ta sig till en annan ort för att deponera sina pengar. Ett annat alternativ är att beställa tjänsten värdetransport, där Loomis värdetransportörer kommer och hämtar pengarna hos företaget. 

Vad krävs för att sätta upp Safepoint Share?

  1. En avtalspart som verkar på orten (gärna kommunen), som är mån om näringslivets fortsatta utveckling. Kunder hos Loomis som har ett godkänt avtal gällande tjänsten kan nyttja Safepoint Share.
  2. Ett särskilt Safepoint Share-rum enligt våra kriterier samt tillkopplat larm. 
  3. Rummet måste uppfylla våra säkerhetskrav (lokal och omgivningen). 
  4. Lokalen ska kunna utformas enligt fastställd layout.

Är det några löpande kostnader?  

Ja, för del i Safepoint Share med tillhörande tjänster som Loomis tillhandahåller.

Vad är Loomis åtagande i detta upplägg?

Vi upprätthåller den löpande hanteringen och underhållet av Safepoint Share för att ge den bästa servicen till företagarna på orten. Det innefattar avtalsadministration, övervakning, transaktioner till kund och operativa driftåtgärder såsom upphämtning och uppräkning m.m.
 

Har du frågor eller vill du veta mer?

Kontakta vår kundservice på 010-163 63 00 eller mejla kundservice@loomis.com så hjälper vi dig. Skriv gärna SafePoint Share i ärenderaden.