Giltiga och ogiltiga sedlar

Loomis förbehåller sig rätten att stoppa all handel med enskilda högriskvalörer och valutor från länder i instabil penningmarknadssituation.

Som ett led i kampen mot penningtvätt och terrorfinansiering har Loomis Sverige AB beslutat att sluta hantera 500-eurosedlar i insättningar efter 15 december 2019.

Många länders centralbanker gör med jämna mellanrum sedel- och myntutbyte för att effektivt kunna skydda mot eventuella förfalskningar. Detta medför att gamla sedlar och mynt inte längre är giltiga som betalningsmedel. Varje lands centralbank avgör själva hur länge efter ett sedel- och myntutbyte de löser in gamla sedlar och mynt.

Norges sedelutbyte: Från 1 januari 2021 hanterar vi endast de nya versionerna av NOK-sedlar.

Schweiz sedelutbyte: Från den 1 oktober 2021 hanterar vi endast de nya versionerna av CHF sedlar.

Storbritanniens sedelutbyte: Från 1 oktober 2022 hanterar vi endast polymerversionen av GBP20 och GBP50 sedlar.

Ryssland: Loomis har stoppat all handel med Ryska Rubel, RUB.

Kroatien: Från 1 januari 2023 övergår Kroatisk Kuna, HRK till EUR.

Läs mer om valuta i respektive land