Giltiga och ogiltiga sedlar

Många länders centralbanker gör med jämna mellanrum sedel- och myntutbyte för att effektivt kunna skydda mot eventuella förfalskningar. Detta medför att gamla sedlar och mynt inte längre är giltiga som betalningsmedel. Varje lands centralbank avgör själva hur länge efter ett sedel- och myntutbyte de löser in gamla sedlar och mynt.

Observera!

Det sker för närvarande sedelutbyte både i Storbritannien och i Norge.

Storbritannien byter ut sina 10-sedlar och den gamla versionen av sedeln är giltig som betalningsmedel i handeln fram till 1 mars 2018. Vi på Loomis kan erbjuda våra kunder att ta emot sedlarna under mars månad för växling. Efter 31 mars 2018 kommer Loomis inte ta emot de gamla 10-sedlarna.

Norge byter ut både sina 200- samt 100-sedlar till en ny version. De gamla versionerna är giltiga som betalningsmedel i Norge fram till 30 maj 2018. Loomis erbjuder sina kunder att ta emot sedlarna under hela juni för växling. Efter 1 juli 2018 kommer Loomis inte ta emot gamla 200- och 100-sedlar i NOK.

Läs mer om giltiga sedlar