Giltiga och ogiltiga sedlar

Många länders centralbanker gör med jämna mellanrum sedel- och myntutbyte för att effektivt kunna skydda mot eventuella förfalskningar. Detta medför att gamla sedlar och mynt inte längre är giltiga som betalningsmedel. Varje lands centralbank avgör själva hur länge efter ett sedel- och myntutbyte de löser in gamla sedlar och mynt.

Observera!

Det sker för närvarande sedelutbyte i Norge.

Norge byter ut sina sedlar till en ny version. De gamla versionerna av 500- och 50-sedlar i NOK är giltiga som betalningsmedel i Norge fram till 18 oktober 2019. Loomis erbjuder sina kunder att ta emot den gamla versionen av 500- och 50 sedlar för växling fram till 31 december 2019. (Den gamla versionen av 200- och 100- sedlar i NOK kan inte skickas in till Loomis för växling.)

Storbritannien har bytt ut sina 10-sedlar och den gamla versionen av sedeln var giltig som betalningsmedel i handeln fram till 1 mars 2018. Loomis kan inte längre ta emot de gamla 10-sedlarna.

Läs mer om giltiga sedlar