Depåavgifter

2017 bildade Bankomat AB och BDB Bankernas Depå AB ett gemensamt bolag, under namnet Bankomat AB. 

Deras uppdrag är att effektivt kunna balansera överskott och underskott av kontanter på marknaden samt hantera uthämtning och inlämning hos Riksbanken.

Bankomat tar ut en avgift för uthämtning och inlämning av sedlar hos Riksbanken. Eftersom kostnaden varierar beroende på värde och omsättningshastighet på de olika valörerna så införs en differentierad prislista. Priset anges per buntnivå där 1 bunt = 100 sedlar. Avgiften innebär en merkostnad utanför vår kontroll varför vi med anledning av detta tar ut avgiften på din faktura.

Nedan angivna priser tas ut av Bankomat AB på inlämning och utlämning av sedelbunt.

 

  Pris/bunt som lämnas in/ut till depå
 Valör 2021

      20
 
8,35

      50
 
8,60

    100
 
9,90

    200
 
12,65

    500
 
16,55

    1000 
88,20

    Myntorder
 
500