Ansvarsnivåer

Vi tar över ansvaret för värdet så snart du lämnat det till oss via en servicebox, värdetransport eller värdeskåp.

Vi har delat in ansvarsnivåerna i fyra steg: Bas, Medel, Hög och Mycket hög. Ju högre ansvarsnivå desto tidigare i kedjan tar Loomis över ansvaret för värdet vilket innebär en ökad trygghet för din personal. Du väljer själv vilken nivå som passar dig och din verksamhet bäst.

 

Ansvarsnivå Bas innebär att vi tar över ansvaret för kontanterna i det ögonblick du deponerar dem i någon av våra serviceboxar.

Läs mer om tjänsten Enkel med ansvarsnivå Bas.

Ansvarsnivå Medel innebär att vi tar över ansvaret för kontanterna i det ögonblick våra värdetransportörer hämtat kontanterna i butiken.

Läs mer om tjänsten Bekväm med ansvarsnivå Medel.

Ansvarsnivå Hög innebär att vi tar över ansvaret för kontanterna i det ögonblick du deponerar kontanterna i värdeskåpet som står i butikens lokaler.

Läs mer om tjänsten Komplett med ansvarsnivå Hög.

Ansvarsnivå Mycket hög innebär att vi tar över ansvaret för kontanterna i det ögonblick du deponerar kontanterna i ditt SafePoint-skåp på plats i din butik.

Läs mer om tjänsten SafePoint med ansvarsnivå Mycket hög.

Välkommen till en säkrare vardag!