Lagen om penningtvätt

Loomis arbetar förebyggande för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism i enlighet med Penningtvättslagen.

Penningtvätt innebär att man försöker få pengar från kriminell verksamhet att förvandlas till tillgångar som man kan redovisa öppet. Ofta sker detta över nationsgränserna och det kan handla om pengar från narkotikabrott, rån, bedrägerier, människosmuggling mm. De som tvättar pengar vill på olika sätt dölja pengarnas brottsliga ursprung.

I och med att Loomis hanterar stora mängder kontanter åt våra kunder så har vi ett ansvar att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism genom att följa gällande bestämmelser, rekommendationer och anvisningar. Loomis Sverige AB står under tillsyn av Finansinspektionen (www.fi.se) och har tillstånd att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster. Här kan du läsa mer om regler för betalningar utifrån lagstiftningen om betaltjänster.

I korthet innebär detta att Loomis måste ställa en del frågor till dig som kund för att uppfylla lagkraven. Frågorna handlar bland annat om finansiering av verksamhet och ägarandelar. Uppgifterna fylls i vårt formulär och behandlas sedan konfidentiellt av Loomis.

Varför ställer Loomis frågor?

Vi behöver bland annat veta företagets konton, i vilka länder ni har verksamhet och hur företagets ägarstruktur ser ut. Det är vår skyldighet att som betalinstitut ställda de frågorna till våra kunder så att vi kan uppnå kraven på god kundkännedom och också upptäcka eventuell brottslig verksamhet. I de sällsynta fall där vi inte får tillräckligt med information får vi inte utföra vissa betaltjänster åt dig.

På förekommande fall frågar Loomis också om varför du som kund inte är registrerad i Bolagsverkets register mot Penningtvätt. Förklaringen är att företag och personer som avser att bedriva viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig till registret mot penningtvätt. När du registrerar dig innebär det att du ska ta fram rutiner och vidta åtgärder för att förhindra att ditt företag utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Företag och personer som avser att bedriva viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig. Beloppsgränsen för kontanthandel är minst 5000 euro. Läs mer på https://bolagsverket.se/om/oss/fler/penningtvatt

Vi inhämtar uppgifter om våra kunder

Eftersom Loomis Sverige AB sedan 2019-05-02 är ett betalningsinstitut under tillsyn av Finansinspektionen, så omfattas vi av Penningtvättslagens krav på kundkännedom.

För att inhämta uppgifter om våra kunder och för att få information om våra kunders verksamhet, eller om status ändras, så köper vi uppgifter från Bisnode. Det kan innebära att du som kund får ett brev från Bisnode där ni informeras om att Loomis får uppgifter om er från Bisnode.

För information om vad Bisnode är, se www.bisnode.se

Mer information

Om du har funderingar runt Penningtvättslagen kan du läsa mer här.

Polisen har samlat informationsmaterial och vägledning kring penningtvätt på sin hemsida: Nationell samordning mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Där finns bland annat en Vägledning till kontanthandlare om penningtvätt.