På grund av det rådande läget kan Loomis komma att ändra valutakurser och valutautbud med kort varsel.