Vilka vi är och vart vi är på väg

Loomis väktare - hämtar levererar kontanter

Att arbeta mot uppsatta mål och ha en tydlig vision är inget konstigt i ett företag. Inte heller att visa för kunder och medarbetare vad som är kärnan i verksamheten. Vi på Loomis väljer här att visa vår Affärsidé, Vision och Mission.

Affärsidé

Att tryggt, säkert, pålitligt och effektivt hantera kontanter och värdeföremål som finns i samhället.

Vision

Att vara den obestridda specialisten på kontanthantering i samhället. Därigenom strävar vi också efter att vara förstahandsvalet när kontanter och värdeföremål ska hanteras.

Mission

Att skapa det bästa och mest effektiva kontantflödet i samhället.