Vilka vi är och vart vi är på väg

Att arbeta mot uppsatta mål och ha en tydlig vision är inget konstigt i ett företag. Inte heller att visa för kunder och medarbetare vad som är kärnan i verksamheten. Vi på Loomis väljer här att visa vår Affärsidé, Vision och Mission.

Affärsidé

Att tryggt, säkert, pålitligt och effektivt hantera kontanter och värdeföremål som finns i samhället.

Vision

Loomis Sverige erbjuder betalningslösningar för såväl kontanter som digitala betalningar. Med utgångspunkt från våra kunder och vår kunskap lägger vi till helt nya affärsområden.

Mission

Att skapa det bästa och mest effektiva kontantflödet i samhället.