Vår affärsidé och vision

Affärsidé

Att tryggt, säkert, pålitligt och effektivt hantera kontanter och värdeföremål som finns i samhället.

Vision

Loomis Sverige erbjuder betalningslösningar för såväl kontanter som digitala betalningar. Med utgångspunkt från våra kunder och vår kunskap lägger vi till helt nya affärsområden.