Social-, ekonomisk- och miljöhållbarhet

Vår roll som ett av världens ledande värdehanteringsföretag kräver ett långsiktigt ansvarstagande. Genom att eftersträva en god balans mellan ekonomisk tillväxt, social rättvisa och miljöhänsyn bidrar vi aktivt till en hållbar framtid.

För att göra hållbarhetsfrågan konkret har vi omvandlat hållbarhet till relevanta och tydliga prioriteringar anpassade till vår verksamhet. Det har resulterat i ambitiösa och högt ställda mål: noll arbetsplatsskador, samt att minska koldioxidutsläpp och plastvolymer med 30 procent.

Här är exempel på några hållbarhetsområden:

  • Vi optimera de sträckor vi kör våra värdetransportbilar.
  • Vi har programvara i bilarna för mer ekonomisk och säkrare körning.
  • Vi har mål för HVO-diesel i våra bilar.
  • Våra myntpåsar består av återanvänd plast för att minska vår plastanvändning.
  • Vi har utbildning i risk- och säkerhetsarbete för att minska riskerna för vår personal och arbetar förebyggande för att minska antalet arbetsplatsskador.  

Läs gärna mer om våra hållbarhetsmål i den här broschyren.