Samhällsansvar

Som specialiserade på kontanthantering har vi en viktig roll i samhället och våra medarbetare utsätts i sitt dagliga arbete för säkerhetsrisker. I rollen ingår att vi verkar för att minska kriminaliteten i vårt samhälle.

Vår målsättning är att aktivt bidra till att minska kriminaliteten i Sverige. Genom att brottslighet förebyggs i ett tidigt stadium bidrar vi till mänskliga och samhällsekonomiska vinster.

Genom att mäta det omätbara – om att göra ett socioekonomiskt bokslut för ideella organisationer, kan man visa på samhällsnytta inom ideella organisationer. Modellen som tagits fram av Fryshuset  i samarbete med nationalekonomen Ingvar Nilsson blir ett nytt verktyg för hur ideella organisationer styrs och följer upp sina verksamheter. Fryshuset har använt dessa analyser för att visa på samhällsnyttan inom flera av sina verksamheter. Nu har de bestämt sig för att använda socioekonomisk analys även vid budgetering och uppföljning av hela Fryshusets verksamhet. Fryshuset har med en förenklad modell beräknat det förväntade socioekonomiska värdet av samarbetet redan nu.