Samhällsansvar

Som Sveriges enda transportör av kontanter har Loomis Sverige ett samhällsansvar. Det vi gör dygnet runt - tar emot, transporterar, räknar upp och lagrar kontanter - är blodomloppet i hela systemet. 
 

Vid varje cyberattack mot handeln och vid varje större störning hos banker eller i de digitala betalningssystemen behöver människor kontanter. Under senare tid har flera butiker runt om i landet drabbats av it-attacker, vilket ofta lett till att kontanter varit det enda betalmedel som fungerat. 

Men kontantanvändning är inte bara en beredskapsfråga, det handlar också om hållbarhet. Riksbanken uppskattar att ungefär en miljon svenskar är beroende av kontanter som betalningsmedel. Om det saknas möjlighet att använda kontanter, exkluderas vissa grupper i samhället som inte kan eller vill använda den digitala tekniken.