Loomis Sverige - ett anrikt och samtidigt modernt företag

Loomis är ett anrikt företag som i över 150 år hanterat och kört värdefullt gods. Vi är samtidigt ett modernt företag som utvecklar nya effektiva tjänster.
 

Idag är Loomis en global aktör med en historia sprungen ur flera stora bolag; Wells Fargo och Loomis Armored Car Service från USA, men också ett bolag i Sverige. Närmare bestämt det som på 1970-talet blev Securitas.

1934

Året var 1934 när Erik Philip-Sörensen tog en båt över Öresund för att bilda Hälsingsborgs Nattvakt i Helsingborg. Företaget expanderar snabbt genom uppköp av andra säkerhetsföretag i södra Sverige.

1942

En avdelning i Stockholm startar och Erik Philip-Sörensens skapelse blir efter några år rikstäckande.

1972

Alla Erik Philip-Sörensens företag samlas under namnet Securitas och företaget får logotypen med tre röda prickar.

1981

Erik Philip-Sörensen säljer Securitas till sina söner Sven och Jörgen. Den internationella verksamheten utvecklas till att bli dagens Group 4 Securicor medan den svenska delen av företaget blir Securitas. I företaget ingår divisioner för larmteknik, bevakning och kontanthantering. Närmare bestämt Securitas Cash Handling Services som idag är Loomis i Sverige.

Securitas inleder sin internationella expansion i slutet på 1980-talet, med bland annat förvärv i Norge, Danmark och Portugal.

1991

Bolaget noteras på Stockholmsbörsen och under 1990-talet förvärvas en rad bolag utomlands.

1994

Verksamheten renodlas genom att Securitas Värde AB bildas. Tidigare utfördes verksamheten under Securitas Bevaknings flagg. Verksamheten bestod nästan enbart av värdetransporter. Och bankerna hade ännu inte börjat outsourca sin kontanthantering.

1999

Securitas tar klivet in på den amerikanska marknaden. Vilket sedan får till följd att vi förvärvar det som idag är Loomis verksamhet i USA.

2001

Loomis, Fargo & Co. i USA köps upp av Securitas. Ett köp som idag avspeglar sig i vårt namn och varumärke.

2006/2007

Securitas delar upp verksamheten i separata bolag som delas ut till aktieägarna.

Securitas Cash Handling Services, där Securitas Värde ingår, tar namnet Loomis. Ett gammalt namn från ett av ursprungsbolagen i USA, men ett helt nytt varumärke att lansera i Sverige och övriga europeiska länder.

2008

Efter beslut på en extra bolagsstämma delas Loomis ut till Securitas aktieägare. I december samma år noteras vi på Stockholmsbörsen.

Är du intresserad av att få läsa hela Loomis historia? Gå in på www.loomis.com