Loomis Sverige arbetar mot uppsatta mål med en tydlig vision

Affärsidé

Att tryggt, säkert, pålitligt och effektivt hantera kontanter och värdeföremål som finns i samhället.

Vision

Loomis Sverige erbjuder betalningslösningar för såväl kontanter som digitala betalningar. Med utgångspunkt från våra kunder och vår kunskap lägger vi till helt nya affärsområden.

Mission

Att skapa det bästa och mest effektiva kontantflödet i samhället.