Kvalitet är A och O

Vi säkerställer att flödet av kontanter fungerar i samhället. Kunden är alltid i fokus. Det kallar vi kvalitet.

Att arbeta medvetet med kvalitet är en ren konkurrensfördel idag. För Loomis handlar kvalitet om att säkerställa leveranser, vara aktiv i frågan om riskhantering, miljö och försäkringar. Att anamma värderingar och uppförandekod så vi lever upp till det vi åtagit oss att genomföra.

Riskhantering

Kunskap om de risker som finns i samband med kontanter har blivit en del av Loomis vardag. Det finns ett antal risker kopplade till transport och hantering av kontanter. Genom åren har vi lärt oss att genom god kunskap och genomtänkta rutiner kan vi avfärda en del incidenter. Vi kompromissar inte med säkerheten. Hantering och kontroll av risker har en central betydelse för oss när vi arbetar med utformningen av våra tjänster. Och i vårt kvalitetsarbete.

Våra värderingar

Vi som jobbar på Loomis arbetar aktivt med vår uppförandekod som utgår från företagets värderingar – People, Service, Integrity.   

Försäkringar

En annan aspekt på kvalitet är hur vi som leverantör värderar och ser på vår egen verksamhet. Hur högt vi värderar den genom de försäkringar vi väljer att ha. För vår del är de omfattande. Vilket innebär en trygghet för dig som kund och medarbetare. Att veta att vi har ett rent ekonomiskt skydd för de tjänster vi har i uppdrag att utföra.

 

Loomis Sverige AB står under tillsyn av Finansinspektionen (www.fi.se) och har tillstånd att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

Loomis Sverige AB är ett auktoriserat bevakningsföretag enligt lagen (1974:191) om bevakningsföretag.