Hållbarhet

2017 integrerade vi hållbarhetsmål i Loomis strategiska plan för 2018-2021. Vi gjorde det eftersom vår roll som ett av världens ledande värdehanteringsföretag kräver ett långsiktigt ansvarstagande. Genom att eftersträva en god balans mellan ekonomisk tillväxt, social rättvisa och miljöhänsyn bidrar vi aktivt till en hållbar framtid.

För att göra hållbarhetsfrågan konkret för Loomis har vi omvandlat hållbarhet till relevanta och tydliga prioriteringar anpassade till vår verksamhet. Det har resulterat i ambitiösa och högt ställda mål: noll arbetsplatsskador, samt att minska koldioxidutsläpp och plastvolymer med 30 %.

För att omvandla hållbarhetsfrågan till relevanta och tydliga prioriteringar för just vår verksamhet har vi landat i sex fokusområden, som du ser i bilden ovan.

Några exempel på vad vi gör är att vi försöker optimera de sträckor vi kör våra värdetransportbilar, vi har programvara i bilarna för mer ekonomisk och säkrare körning och vi har mål för HVO-diesel i våra bilar. Våra myntpåsar består av återanvänd plast för att minska vår plastanvändning. Såklart jobbar vi även med social och ekonomisk hållbarhet på olika sätt, såsom utbildning och risk och säkerhetsarbete för att minska riskerna för vår personal och jobba förebyggande för att minska antalet arbetsplatsskador.  

Läs gärna mer om våra hållbarhetsmål i den här broschyren.

Vi är på en resa för att utveckla vår affär på ett hållbart sätt.