Betaltjänstleverantör

Loomis Sverige AB är ett godkänt betalningsinstitut. I vår betaltjänstverksamhet behöver vi därför följa betaltjänstlagen och Finansinspektionens förordningar. Som betaltjänstleverantör omfattas vi också av penningtvättslagen. 

Vår verksamhet förutsätter att vi upprätthåller auktorisation som bevakningsföretag och följer de lagar och förordningar som gäller för vår bransch. Tillsynen över auktoriserade bevakningsföretag utövas av Länsstyrelsen och all personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag ska därför uppfylla krav på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt för anställning i sådant företag.

Du kan läsa mer om Loomis arbete för att förhindra att vi utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism här.

Loomis Sverige AB står under tillsyn av Finansinspektionen (www.fi.se) och har tillstånd att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster. På Konsumenternas.se kan du läsa mer om regler för betalningar utifrån lagstiftningen om betaltjänster.

Här finns en broschyr som tagits fram av Europeiska kommissionen om konsumenters rättigheter.

Polisen har samlat informationsmaterial och vägledning kring penningtvätt på sin hemsida: Nationell samordning mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Där finns bland annat en Vägledning till kontanthandlare om penningtvätt