Varsel om stridsåtgärder

15 apr, 2013

Transportarbetareförbundet strandade den 9 april förhandlingarna med Almega Säkerhetsföretagen om ett nytt kollektivavtal, och idag, den 15 april 2013 klockan 10:30, överlämnades ett konfliktvarsel.

Varslet träder ikraft den 24 april kl. 12:00 och omfattar blockad mot allt övertids- och mertidsarbete av Transports medlemmar samt nyanställning och inhyrning av personal.

Vi hoppas att parterna ska komma överens om ett nytt avtal innan varslet hinner träda ikraft och arbetar för att våra kunder ska påverkas så lite som möjligt.

Eventuella frågor besvaras av Loomis Servicecenter som nås på telefon 
08-522 246 00 eller via e-mail kundservice@se.loomis.com.