Varsel om konfliktåtgärder avblåst

23 apr, 2012

Almega Säkerhetsföretagen och Transportarbetareförbundet accepterade i söndags, den 22 april, medlarbudet för säkerhetsföretagen. Transport drar därmed tillbaka varslet om en konflikt som skulle ha brutit ut natten mot tisdag.

Konfliktvarslet gällde blockad mot övertid, mertid och övertidsarbete samt stopp för nyanställning. Även arbetsnedläggelse på vissa utvalda arbetsplatser:

  • Blockad mot övertids- , mertids- och behovsarbete omfattande samtliga arbetstagare inom verksamhetsområdet. Blockaden gäller i förhållande till den arbetstid som var fastställd att gälla den 12 april 2012.
  • Blockad mot nyanställning och inhyrning av personal.

Dessa åtgärder skulle trätt i kraft tisdagen den 24 april 2012 kl. 00:00 och bestå tills dess avtal träffats mellan parterna eller annat meddelas.

  • Arbetsnedläggelse för packnings- och uppräkningspersonal vid Loomis Sverige AB. Konfliktåtgärderna avser respektive företags arbetsställe i Stockholm, Malmö och Göteborg.


Eventuell arbetsnedläggelse skulle trätt i kraft onsdagen den 25 april 2012 kl. 00:00 och pågå mellan kl. 06:00 och 10:00 den 25, 26 och 27 april 2012.

Den 22 april nådde parterna en överenskommelse och tecknade ett avtal. Det innebär att tidigare lagt varsel och konfoliktåtgärder INTE längre är aktuellt.

Läs mer i pressmeddelandet från Almega den 22 april.

Eventuella frågor besvaras av Loomis Servicecenter som nås på telefon 
08-522 246 00 eller via e-mail kundservice@se.loomis.com.