Statoil, Reitan och Apoteksgruppen är ytterligare några av dem som väljer Loomis som leverantör av värdehanteringstjänster

5 okt, 2012

Loomis har under september fortsatt att teckna nya avtal i Sverige och ett flertal företag som har påverkats av förändringarna i den svenska värdehanteringsbranschen kan känna sig trygga med att ha fått till stånd en långsiktig och väl fungerande lösning för hanteringen av sina kontanter. Bensinbolaget Statoil, Apoteksgruppen och detaljhandelskoncernen Reitan (som bedriver franchising med varumärken som Pressbyrån och 7-eleven) är några av de nya kunderna. Avtalen omfattar värdehanteringstjänster och påbörjas omgående. Nya kunder som har tillkommit under september står samlat för ett ordervärde om drygt 100 miljoner på årsbasis. Dessutom pågår förhandlingar med ytterligare företag. Avtalen innebär att Loomis förstärker sin ledande position som specialisten inom värdehantering.

– Vi har ökat vår produktionskapacitet, de administrativa delarna har fungerat och inte minst har vi satt in stora resurser för att göra riskbedömningar på i princip varje objekt (butik), allt för att våra nya kontrakt ska kunna driftsättas snabbt och så smidigt som möjligt för våra nya kunder, säger Patrik Högberg, VD för Loomis Sverige AB.

Basen i Loomis verksamhet är att på ett tryggt, säkert, pålitligt och effektivt sätt hantera kontanter och värdeföremål som finns i samhället. För att alla länkar i kedjan för värdehanteringen ska fungera tillsammans har Loomis uppräkningscentraler etablerade på 12 platser spridda över hela Sverige. Kundkretsen är alla typer av företag och verksamheter med behov av värdehantering.