OKQ8, Apoteket, FOREX, DocMorris Apotek och Bilia väljer Loomis som leverantör av värdehanteringstjänster

28 sep, 2012

Loomis har hittills under september, delvis som en följd av förändringarna i den svenska värdehanteringsbranschen, tecknat avtal med flera nya kunder i Sverige: OKQ8, Apoteket AB, bilhandelskedjan Bilia, DocMorris Apotek och FOREX Bank för att nämna några. Avtalen omfattar värdehanterings­tjänster och påbörjas omgående. Dessutom pågår förhandlingar med ytterligare företag som har välkända varumärken. Avtalen innebär att Loomis förstärker sin ledande position som specialisten inom värdehantering.

– Vi är stolta över att flera stora rikstäckande och kontantintensiva företag har valt Loomis som leverantör av tjänster för sin värdehantering. Det är ett erkännande av att vår infrastruktur och rikstäckande organisation väl möter kraven från företag etablerade över hela landet, säger Patrik Högberg, VD på Loomis Sverige AB.

Basen i Loomis verksamhet är att på ett tryggt, säkert, pålitligt och effektivt sätt hantera kontanter och värdeföremål som finns i samhället. För att alla länkar i kedjan för värdehanteringen ska fungera tillsammans har Loomis uppräkningscentraler etablerade på 12 platser spridda över hela Sverige. Kundkretsen är alla typer av företag och verksamheter med behov av värdehantering.