Möt oss i Almedalen

19 maj, 2015

Har kontanterna spelat ut sin roll?

Vad händer när vi bygger in CSR till förmån för unga i våra affärsmodeller

SäkerhetsBranschen är på plats under Almedalsveckan och arrangerar ett antal seminarier kring säkerhet i samhället den 1-2 juli. Platsen är Säkerhetspaviljongen i trädgården på Mellangatan 7. 

SäkerhetsBranschen vill aktivt medverka till att ge trygghetsfrågorna högre prioritet i samhällsdebatten. Det handlar inte bara om väktarens roll och bevisskapande teknik utan även om att ett samhälle utan kontanter kommer skapa otrygghet bland många grupper.

Har kontanterna spelat ut sin roll?

Svenska privata storbanker arbetar målmedvetet för att avveckla kontanterna i samhället. Men vem har givit dem den rätten? Och hur tar vi tillbaka makten över kontantförsörjningen?

Det kontantlösa samhället rycker allt närmare. Men utmaningarna med ett samhälle helt utan kontanter är många. Individer, konsumenter, företagare, föreningsliv kommer i kläm och samhället i stort blir betydligt mer sårbart när det enda riktigt robusta betalmedlet försvinner. Det är frågor som inte kommer upp på agendan när privata intressen har fått makten över kontantförsörjningen.Seminariet diskuterar kontanternas roll i samhället och vems ansvaret är för att kontantförsörjningen i landet ska fungera.

Tid: 1 juli kl 10:30-11:30
Plats: Säkerhetspaviljongen i trädgården på Mellangatan 7.
Medverkande: Björn Eriksson, Ordförande, SäkerhetsBranschen,  Jan Eriksson,  Finansutskottet och Christina Rogestam, Ordförande, SPF, mfl.

CSR till förmån för unga

Loomis inledde under 2013 ett långsiktigt samarbete med Fryshuset utifrån bolagets vision och målsättning att aktivt bidra till att minska kriminaliteten i Sverige.

På seminariet med titeln "Vad händer när vi bygger in CSR till förmån för unga i våra affärsmodeller?" medverkar Loomis tillsammans med Fryshuset i en paneldebatt om hur näringsliv och organisationer kan bidra till att investera i förebyggande insatser för barn och unga idag för att spara både pengar och mänskligt lidande i morgon.

Tid: 30 juni kl 11:30-12:45
Plats: Donnerska huset, Trädgården, Hamngatan 5
Medverkande: Patrik Högberg, vd, Loomis AB. Fredrik Bergström, vd, Länsförsäkringar Stockholm. Carina Björkefors, vd, EnterCard