Loomis utökar samarbetet med Bankomat AB – hanterar nu samtliga 2.000 uttagsautomater

20 dec, 2012

Loomis utökar samarbetet med Bankomat AB – hanterar nu samtliga 2 000 uttagsautomater.

Loomis har utökat samarbetet med bankägda Bankomat AB i Sverige, vilket innebär att företaget kommer att hantera Bankomat ABs samtliga ca 2 000 uttagsautomater. Loomis har sedan tidigare hanterat ca 1000 automater enligt ett fyraårigt avtal som tecknades under hösten 2011. Det utvidgade avtalet löper under ytterligare fyra år.

I uppdraget ingår utöver påfyllning och uppräkning av kontanter, även viss akutservice av automaterna. Värdet av det utvidgade uppdraget är ca 100 MSEK på årsbasis vilket innebär att det totala ordervärdet uppgår till 200 MSEK per år. Det utvidgade avtalet kommer under 2013 att bidra till en ökad försäljning med drygt halva tilläggsbeloppet.

Bankomat AB (f d BAB, Bankernas Automatbolag) bildades i september 2010 av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank samt Sparbankerna och har sedan dess succesivt övertagit skötseln av ägarbankernars ca 2 000 uttags- och insättningsautomater under varumärket Bankomat.

– Vi valde Loomis som leverantör då deras tjänster möter våra krav på rikstäckning, service och flexibilitet. Vi ser fram emot ett gott och långsiktigt samarbete med Loomis, säger Stefan Bergelind, VD, Bankomat AB.

– Vi har tillsammans med Bankomat AB detaljplanerat infasningen av de nya automaterna i vår organisation och jobbat hårt med att anpassa körsträckor och personalresurser, säger Patrik Högberg, VD på Loomis Sverige AB.

Basen i Loomis verksamhet är att på ett tryggt, säkert, pålitligt och effektivt sätt hantera kontanter och värdeföremål som finns i samhället. För att alla länkar i kedjan för värdehanteringen ska fungera tillsammans har Loomis uppräkningscentraler etablerade på 12 platser spridda över hela Sverige. Kundkretsen är alla typer av företag och verksamheter med behov av värdehantering.

2012-12-20

Patrik Högberg                                                   Lars Blecko
VD Loomis Sverige AB                                      VD och Koncernchef Loomis AB
Telefonnummer: 08-522 246 26                         Telefonnummer: 070-641 49 10

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter för banker, återförsäljare och andra kommersiella bolag, via ett internationellt nätverk av knappt 400 operativa lokalkontor i 16 länder. Loomis sysselsätter cirka 20 000 personer och omsätter cirka 11 miljarder kronor. Loomis är noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.