Loomis tecknar avtal med Swedbank

4 jul, 2012

Loomis Sverige har tecknat ett ramavtal med Swedbank, vilket innebär en förstärkning av positionen som specialisten inom värdehantering. Avtalet omfattar både kontanthanterings- och värdetransporttjänster för banken och bankens kunder. Uppdraget inleds omgående.

Utvecklingen mot kontantlösa bankkontor har skett i ett högt tempo vilket har lett till att tjänsterna för värdehantering har specialiserats. Loomis riksomfattande infrastruktur ger nu Swedbanks kunder tillgång till kontanthanteringstjänster, transportlogistik för kontanter och ett rikstäckande nät av serviceboxar. 

- Swedbank är en viktig aktör inom banksektorn och det är mycket glädjande att de väljer att ge sina kunder möjlighet att sluta direktavtal med Loomis, då de själva valt att reducera hanteringen av kontanter på ett flertal av sina bankkontor, säger Patrik Högberg, VD för Loomis Sverige AB.

Avtalet med Swedbank är tecknat med bland annat rabatterbjudande till Swedbanks kunder för tjänster såsom uppräkning av dagskassor från butik och växelleveranser. Avtalet erbjuder även Swedbanks privatkunder att göra insättningar av sedlar och mynt via Loomis serviceboxar.


Kontakt
VD Loomis Sverige AB, Patrik Högberg,
patrik.hogberg@se.loomis.com, tel 08-52 22 46 26

Vice VD Loomis Sverige AB, Stefan Wikman,
stefan.wikman@se.loomis.com, tel 08-52 22 46 28