Loomis tecknar 4-årsavtal med Bankernas Automatbolag

3 okt, 2011

Värdehanteringsföretaget Loomis har tecknat ett strategiskt viktigt fyraårigt avtal i Sverige med nystartade BAB Bankernas Automatbolag, om att förse cirka hälften av Automatbolagets uttagsautomater med kontanter. I Loomis uppdrag ingår även uppräkning av kontanterna samt viss akutservice av automaterna. Ordervärdet uppgår till knappt 500 MSEK under hela den 4-åriga avtalstiden. BAB har option att förlänga avtalet med två år. Avtalet gäller från 30 september 2011.

BAB Bankernas Automatbolag bildades i september 2010 av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank och övertar succesivt skötseln av ägarbankernas ca 2700 uttags- och insättningsautomater.