Loomis stöttar spontanidrotten i Botkyrka

8 maj, 2013

Botkyrka kommun och värdehanteringsföretaget Loomis svenska dotterbolag fortsätter att samarbeta i Botkyrka söder om Stockholm för att aktivt bidra till att minska kriminaliteten i närområdet. Samarbetet, som är Botkyrka kommuns första större projekt där man involverar sponsorer, går nu in på sitt andra år.

Projektet innebär att organiserad spontanidrott främjas och stöttas. Syftet är att nå framförallt icke föreningsaktiva ungdomar i åldern 12-20 år, och erbjuda dem en trygg och rolig fysisk aktivitet på fredags- och lördagskvällar. Målet är att öka folkhälsan i målgruppen och att via goda ledare förmedla bra förebilder och därigenom uppnå en brottsförebyggande effekt genom att riva barriärer mellan ungdomar och deltagande myndighetsrepresentanter.

– Samarbetet innebär bland annat att Loomis personal deltar i den organiserade spontanidrotten och bygger relationer med ungdomarna. Våra erfarenheter är mycket goda och statistiken talar sitt tydliga språk. Bland annat har klottret och skadegörelsen i Botkyrka visat på en kraftig nedgång sedan samarbetet inleddes för ett år sedan, säger Pernilla Hellman som är chef för kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka kommun.

– Vi är glada och stolta över att samarbetet med Loomis fortsätter. Den organiserade spontanidrotten engagerar ca 1000 unga Botkyrkabor varje vecka, en fantastisk siffra som inte varit möjlig utan stödet från Loomis, fortsätter Pernilla Hellman.

– För oss är det självklart att delta i projekt som förebygger brottslighet. Det ökar på sikt tryggheten både för våra medarbetare och kunder. Ett annat exempel på detta är vårt samarbete med Fryshuset, säger Loomis Sveriges VD Patrik Högberg.

Loomis Sverige AB har med sina 15 lokalkontor och 1 200 medarbetare en lokal förankring över hela landet. Loomis arbetar aktivt med CSR och hållbarhetsfrågor och kommer att samverka i flera brottsförebyggande projekt framöver för att förbättra situationen för ungdomar i riskzonen.

Patrik Högberg           
VD Loomis Sverige AB
Telefonnummer: 08-522 246 26

Lars Blecko
VD och Koncernchef Loomis AB
Telefonnummer: 070-641 49 10