Loomis slutför förvärv av Nokas Värdehantering i Sverige

15 jun, 2020

Den 17 januari 2020 meddelade Loomis AB att man, genom det helägda dotterbolaget Loomis Sverige AB, ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Nokas Värdehantering AB. Förvärvet var avhängigt av att Finansinspektionen i Sverige godkände Loomis Sverige AB som ägare.

Godkännande har nu erhållits och transaktionen slutfördes den 15 juni 2020.

Kristian Ackeby
Ekonomi- och finansdirektör

 

Anders Haker
Ansvarig för investerarrelationer