Loomis har lämnat remissvar till kontantutredningen

23 okt, 2018

​Statens offentliga utredning Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42), har varit ute på remissrunda. I juni överlämnade Riksbankskommittén sitt delbetänkande till regeringen, som under hösten varit ute på remiss till ett 60-tal remissinstanser. 22 oktober var deadline för att inkomma med remissvar till Finansdepartementet. 

 

Loomis har i sitt remissvar tyckt till och lämnat flera synpunkter på kommitténs förslag. 

I remissvaret skriver vi bland annat att vi anser att det är en myndighet och inte privata aktörer som bör ha ett helhetsansvar för kontantinfrastrukturen, så att den fungerar både i vardagen och i kris, oavsett var man bor. Vi tycker därför att Riksbanken ska ges ett utökat ansvar så att vi får en fungerande kontantinfrastruktur som värnar alla medborgares rätt att kunna betala med kontanter. 

 

I Sverige idag finns ett digitalt utanförskap som gör att vissa grupper påverkas negativt vid begränsad tillgång till kontanter. Till exempel äldre personer, personer med funktionsvariationer och nyanlända är grupper som behöver ett fungerande och lättillgängligt betalningssystem för att undvika och motverka ökad utsatthet. I remissvaret lyfter vi vikten av att alla medborgare ska ha rätt att kunna betala med kontanter, överallt.

 

Loomis remissvar läser du här

 

Utredningen Tryggad tillgång till kontanter hittar du här på Regeringskansliets hemsida.​