Loomis får uppdrag från Riksbanken rörande lagerhållning och hantering av mynt

15 maj, 2013

Loomis har fått uppdrag av Riksbanken att svara för delar av Riksbankens hantering av mynt i Sverige. Avtalet, som sträcker sig över fyra år, påbörjas den första november i år och innebär att Loomis kommer att ansvara för Riksbankens lagerhållning, utlämning och mottagning av mynt.

Skälet till att Riksbanken har upphandlat mynthanteringstjänsten från Loomis är avvecklingen av Riksbanksdepåerna i Tumba och Mölndal vilket innebär att verksamheten flyttas över till en av Riksbanken nybyggd depå i Märsta. Riksbankens nya depå i Märsta kommer enbart att hantera sedlar.

Avtalet innebär att Loomis svenska dotterbolag förstärker sin ledande position som specialisten inom värdehantering.

 – Vi valde Loomis som leverantör eftersom deras tjänster möter våra krav på säkerhet, service och flexibilitet. Vi känner oss trygga med att ha fått till stånd en långsiktig och väl fungerande lösning för hanteringen av Riksbankens mynt, säger Christina Wejshammar, chef för enheten för kontantförsörjning på Riksbanken.

– Vi är stolta över förtroendet att få hantera Riksbankens mynt. Uppdraget sträcker sig över perioden för det stora utbytet av samtliga mynt som kommer att ske under 2016/2017, säger Patrik Högberg, VD på Loomis Sverige AB.

Patrik Högberg                                             Lars Blecko
VD Loomis Sverige AB                                VD och Koncernchef Loomis AB
Tel: 08-522 246 26                                      Tel: 070-641 49 10
Email: patrik.hogberg@se.loomis.com        Email: lars.blecko@loomis.com