Loomis arbetar för en arbetsplats fri från diskriminering

27 nov, 2012

Loomis har sedan flera år arbetat för mångfald. Som ett led i detta arbete har vår kontor i Växjö sedan ett år tillbaka lagt extra fokus på sitt mångfaldsarbete och gått igenom en process som lett till att de nu är mångfaldscertifierade. Arbetet med mångfaldscertifieringen går helt i linje med Loomis värderingar och uppförandekod.

- Det är våra medarbetare som omvandlar Loomis värderingar till normer och konkret beteende. Målet är att skapa en arbetsplats fri från diskriminering där alla medarbetare behandlas med respekt och värdighet, säger Anette Albert, HR Partner på Loomis.