Kortbedrägerier i Sverige ökade snabbast i Europa under 2016

25 jul, 2017

Kortbedrägerierna ökade med 18 procent i Sverige under 2016, vilket är den största ökningen i Europa.

Analys- och mjukvaruföretaget FICO släpper idag en interaktiv karta över kortbedrägerier i Europa. Kartan visar att förlusterna till kortbedrägerier bland de 19 länderna i undersökningen nådde en ny högstanivå under 2016 och uppgick till 1,8 miljarder euro. I Sverige var förlusterna till kortbedrägerier 336 miljoner kronor under 2016, vilket är den högsta nivån på ett årtionde.

Läs hela artikeln här