Fittjas ungdomar möter värdetransportörer från Loomis i fotboll

21 okt, 2011

På lördag den 22 oktober klockan 19.00 - 23.00 möter ungdomar från fotbollslaget Samba FA i Fittja värdetransportörer från Loomis i en fotbollsmatch. Med på planen kommer även Loomis svenska VD, Patrik Högberg, att vara. Tanken är att fotbollsmatchen ska bygga broar mellan ungdomar och myndighetsaktörer, att skapa förtroende och respekt för varandra.

Aktiviteten är symbolisk men ligger helt i linje med det samarbete som nyligen ingåtts mellan Botkyrka kommun och Loomis svenska dotterbolag. Ett samarbete som innebär att Loomis genom ett bidrag om 300 000 kronor är med och främjar organiserad spontanidrott i Botkyrka.

Om organiserad spontanidrott
Botkyrka kommun vänder sig till näringslivet för att söka finansiering för en rad utvecklingsinitiativ. Ett sådant område är organiserad spontanidrott i samarbete med lokala idrottsföreningar.

Målet med organiserad spontanidrott är att i första hand nå ungdomar i åldrarna 12-20 år som inte är föreningsaktiva. Att erbjuda dem en trygg och rolig fysisk aktivitet på fredags- och lördagskvällar. Genom goda ledare vill Botkyrka kommun förmedla bra förebilder och att uppnå en brottsförebyggande effekt genom att riva barriärer mellan ungdomar och deltagande myndighetsaktörer. En ytterligare effekt blir också att hälsan kommer att förbättras för målgruppen.

Om Loomis
Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter för banker, återförsäljare och andra kommersiella bolag i 14 europeiska länder och i USA. Loomis sysselsätter cirka 20 000 personer och omsätter cirka 11 miljarder kronor.

Loomis i Sverige är lokalt förankrad och finns över hela landet med ca 1250 medarbetare. Företaget arbetar aktivt med sitt varumärke och kommer att samverka i flera brottsförebyggande projekt framöver för att skapa goda relationer till bland annat ungdomar i riskzonen.

Fakta om fotbollsmatchen
Spontanfotboll mellan Samba FA och Loomis
Tid och plats: Lördag 22 oktober klockan 19.00-23.00 i Fittjahallen.