Cobelguard blir Loomis

27 jan, 2017

Loomis AB har träffat en överenskommelse att förvärva samtliga aktier i Cobelguard CIT NV. Cobelguard bedriver nationell värdehantering och har sitt huvudkontor i Ghent, Belgien. Enterprise value, dvs. köpeskilling med tillägg för övertagen nettoskuld, uppgår till ca 12 MEUR motsvarande ca 114 MSEK.

Läs mer