Blockaden träder i kraft

24 apr, 2013

Transportarbetareförbundet strandade den 9 april förhandlingarna med Almega Säkerhetsföretagen om ett nytt kollektivavtal. Den 24 april kl. 12:00 träder varslet i kraft.

Varslet gäller Loomis personal inom bevakningsavtalet och omfattar:

  • blockad mot allt övertids- och mertidsarbete av Transports medlemmar.
  • nyanställning och inhyrning av personal.

Blockaden kommer att innebära störningar för Loomis Sveriges verksamhet. Vi kommer att löpande uppdatera vår webbplats när ny information finns tillgänglig.

Vi hoppas att parterna ska komma överens om ett nytt avtal inom kort och arbetar för att våra kunder ska påverkas så lite som möjligt.

Vid frågor vänligen kontakta Loomis Servicecenter per telefon 08-522 246 00 eller e-mail: kundservice@se.loomis.com.