Avvärjd konflikt för säkerhetsföretagen

8 maj, 2013

Almega Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet ingick idag ett nytt 37-månadersavtal för Sveriges Säkerhetsföretag.

Säkerhetsföretagen kan nu säkerställa att leveranserna till kunderna kan ske på ett tryggt sätt under de kommande åren.