Att mäta det omätbara – Om socioekonomiskt bokslut för ideella organisationer

27 jun, 2013

Loomis deltar tillsammans med Fryshuset i Almedalen

Under seminariet ”Att mäta det omätbara – Om socioekonomiskt bokslut för ideella organisationer” förklaras hur metoden socioekonomiskt bokslut kan användas för att visa på samhällsnytta inom ideella organisationer. Modellen som tagits fram i samarbete med nationalekonomen Ingvar Nilsson blir ett nytt verktyg för hur ideella organisationer styrs och följer upp sina verksamheter.

Fryshuset har använt dessa analyser för att visa på samhällsnyttan inom flera av sina verksamheter. Nu har de bestämt sig för att använda socioekonomisk analys även vid budgetering och uppföljning av hela Fryshusets verksamhet. Fryshuset har med en förenklad modell beräknat det förväntade socioekonomiska värdet av samarbetet redan nu.

Loomis inledde under 2013 ett långsiktigt samarbete med Fryshuset utifrån bolagets vision och målsättning att aktivt bidra till att minska kriminaliteten i Sverige.

– Genom att bidra till att brottslighet förebyggs på ett tidigt stadium skapas indirekt en tryggare arbetsmiljö för våra anställda, säger Patrik Högberg, VD, Loomis Sverige AB

Tid: Onsdag 3 Juli 09.00 – 10.30
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Visby

Medverkande: Patrik Högberg, VD, Loomis Sverige AB. Eva Nilsson Lundmark, beteendevetare, SEE AB. Ingvar Nilsson, nationalekonom, SEE AB. Stina Billinger, hållbarhetschef, SPP. Lena Höök, chef, Skandia, Ideér för livet. Torbjörn Enström, ekonomiskt ansvarig och administrativ chef, Fryshuset. 

Arrangör: Fryshuset.