Almega Säkerhetsföretagen lockoutar Transports medlemmar på Loomis och Nokas

29 apr, 2013

Svenska Transportarbetareförbundet har som tidigare meddelats, varslat om mycket omfattande stridsåtgärder från och med den 13 maj klockan 06.00 på landets flygplatser, inom kontanthanteringen samt parkeringsövervakningen.

Almega Säkerhetsföretagen står fast i sin uppfattning att de löneökningsnivåer som slutits på svenskt arbetsmarknad om 6,8 procent på tre år, ska accepterats och att Säkerhetsföretagen inte ska betala mer än övriga på svensk arbetsmarknad.

Almega Säkerhetsföretagen har därför idag beslutat om stridsåtgärder mot Svenska Transportarbetareförbundet i form av en s.k. lockout mot medlemmar i Transport som helt eller delvis arbetar med transporter av kontanter och värde på Nokas Värdehantering AB och Loomis Sverige AB.

Lockout avser:

  1. Lockout av samtliga medlemmar i Svenska Transportarbetareförbundet sysselsatta helt eller delvis, med transport av kontanter och värde vid Loomis Sverige AB i Stockholm, Göteborg, Mölndal och Malmö.Lockouten träder i kraft onsdagen den 15 maj 2013 klockan 00.00.
  2. Lockout av samtliga medlemmar i Svenska Transportarbetareförbundet sysselsatta helt eller delvis, med transport av kontanter och värde vid Nokas Värdehantering AB i Stockholm, Gävle, Linköping, Karlstad, Örebro, Göteborg, Malmö och Växjö.

Lockouten träder i kraft onsdagen den 15 maj 2013 klockan 00.00.

Lockouten innebär ingen upptrappning av konflikten eftersom Transport redan skulle slå ut kontant- och värdehanteringen om deras stridsåtgärder träder i kraft den 13 maj klockan 06.00.

Almega Säkerhetsföretagen har under dagen träffat medlarna och medlingen för att få till stånd ett nytt avtal fortsätter. Det är Säkerhetsföretagens förhoppning att ett nytt avtal snart skall vara klart.

Eventuella frågor besvaras av Loomis Servicecenter som nås på telefon 
08-522 246 00 eller via e-mail kundservice@se.loomis.com.