50-öringen slutar gälla efter 30 september

2 sep, 2010

Vad innebär det här för Loomis kunder?

Sveriges riksdag har beslutat att 50-öringen ska sluta gälla som betalningsmedel efter 30 september 2010. Och vi på Loomis tar enbart giltiga betalningsmedel.  

För handels- och kedjekunder
För att avvecklingen av 50-öringen ska gå så smidigt som möjligt tar ändå Loomis emot dessa mynt fram till och med 8 oktober 2010 från handels- och kedjekunder. Loomis har valt att lösa det med en övergångstid för att på bästa sätt parera flödet med olika dagar för hämtning hos kunder och tömning av serviceboxar.  

Efter 30 september rekommenderar vi starkt att du som handels- och kedjekund inte tar emot 50-öringar från dina kunder. Skulle du ändå göra det ska dessa inte lämnas till Loomis utan till ditt bankkontor.  

När 30 september passerat går det att lösa in dem på en bank fram till och med den 31 mars 2011. Efter det kan du lägga 50-öringarna i sopsorteringen för metallskrot om du inte vill behålla dem.  

För banker
Bankerna i sin tur kan lämna in till och med 31 mars 2011.    

Bakgrund
Avvecklingen av 50-öringen är en del i en större översyn av Sveriges sedlar och mynt. Målet är att hanteringen ska bli mer effektiv och att belastningen på miljön ska minska.  

Samtidigt ändras lagen om avrundning av vissa öresbelopp (1970:1029). Ändringen innebär att öresbelopp som slutar på ett till och med fyrtionio avrundas nedåt och belopp från femtio till och med nittionio avrundas uppåt.

Läs mer på Riksbankens hemsida