Vi är specialisten på kontanthantering.

Vi ser till att flödet av kontanter fungerar i samhället. 

Vi på Loomis finns för att alla i Sverige ska kunna handla smidigt, vare sig vi är unga eller gamla. Friska eller sjuka. Vare sig vi bor på landsbygden eller i storstaden. Vare sig vi driver en liten rörelse eller en större. För att lyckas med det behövs kontanter även i en överskådlig framtid. Och svenskarna håller med. Sjuttio procent* av oss vill inte leva kontantfritt. Men vi ska naturligtvis utvecklas i vår tid. Det är därför vi nu fokuserar på affärsutveckling och på att hitta nya tjänster som kan komplettera det vi redan gör så bra - att vara specialist på kontanthantering.

* Sifo 2018
 

Cash is 4 You

Kontanter är en viktig del av vår infrastruktur och betyder många saker för många människor. Därför säger vi ”cash is 4 you” och lyfter fem anledningar till att kontanter är viktiga. Läs mer här.

 

Företagsvideo "We all have different focuses"
 

 

Loomis Sverige AB står under tillsyn av Finansinspektionen (www.fi.se) och har tillstånd att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster. Här kan du läsa mer om regler för betalningar utifrån lagstiftningen om betaltjänster.

Loomis Sverige AB är ett auktoriserat bevakningsföretag enligt lagen (1974:191) om bevakningsföretag.