Ogiltiga sedlar

Lämnas ogiltiga sedlar till oss tas en avgift ut för att täcka hanteringskostnaden, information om detta framgår av kvittot. Riksbanken kan lösa in ogiltiga sedlar mot en avgift på 100 kronor. För mer information klicka på länken nedan.

Riksbanken.se