Kontanter är en hållbarhets- och beredskapsfråga

 

 

”Jag blev nekad betala med kontanter på sjukhuset. Tur att jag hade en vän som kunde betala.” Ett av citaten i Loomis Sveriges nya sociala medier kampanj med starka budskap.

Loomis Sverige AB är blodomloppet när det gäller distribution av kontanter i Sverige. Det är Loomis som ser till att det finns sedlar i bankomaterna och  tar hand om kontanterna från de butiker, restauranger och andra som ser möjlighet till kontant betalning som en viktig service till sina kunder.

Varje dag fraktas mynt och sedlar i värdetransportbilar, från Skåne i söder till Luleå i norr. Den 24 februari 2022, inleddes den ryska invasionen av Ukraina, uttag av kontanter ökade rejält och Loomis gick upp i dubbla skift.

Sårbart samhälle

Vid varje cyberattack mot handeln och vid varje större störning hos banker eller i de digitala betalningssystemen behöver människor kontanter. Vad händer om digitala betalningar, under en längre tid, inte går att genomföra? IT-störningar inom systemet kan få stora konsekvenser. 

- Ett samhälle utan kontanter är mycket sårbart. Jag tror att det senaste årets ökade debatt om kontanter gjort att fler svenskar har blivit medvetna om de risker som finns med ett kontantlöst samhälle, säger Karin Stålhandske, vd Loomis Sverige AB.

- Det saknas i dag en sammanhållen politik gällande kontanter konstaterar Stålhandske. Loomis Sverige har som ledande aktör deltagit i diskussioner kring såväl kontanternas betydelse för samhällets beredskap, som rätten att använda kontanter som en inkluderingsfråga. Alla, från regering och riksdag till Riksbanken och länsstyrelserna, ser de uppenbara problemen och vart utvecklingen är på väg. Men ingen tar ett helhetsansvar.

Viktig hållbarhetsfråga
Mer än en miljon svenskar befinner sig i dag i ett digitalt utanförskap och är beroende av kontanter i sin vardag. Det handlar om grupper av äldre, nyanlända med bristande språkkunskaper och personer med vissa funktionsvariationer och andra som riskerar att hamna i utanförskap om kontanterna försvinner i samhället.

- Kontanter är en viktig hållbarhetsfråga, säger Karin Stålhandske. De som lever i digitals utanförskap, eller vill ha valfrihet att kunna använda både kontanter och digital betalning måste först ha tillgång till kontanter och därefter möjlighet att använda dem.

Äkta citat
Med kampanjen vill Loomis Sverige sätta kontanter högst på den politiska agendan, och samtidigt nå ut till den breda allmänheten. För att få ut budskapet att kontanter är både en beredskaps- och inkluderingsfråga satsar Loomis på debattartiklar och sociala medier.

- Vår kampanj är rak, tydlig och transparent något som Loomis står för. Vi använder äkta citat, som från början är kommentarer från läsare på vår förra kampanj.

Loomis Sveriges sociala medier kampanj #kontantfrågan rullas ut på sociala medier mellan den 23 januari och 3 mars 2023.

 

 

 

 

Statusmeddelande

Sorry...This form is closed to new submissions.