”Regeringen måste ta ansvar för hur kontanter ska säkras långsiktigt i Sverige”. 

Karin Stålhandske, vd Loomis Sverige

Karin Stålhandske, vd Loomis Sverige: Tio år av diskussioner om kontanternas roll måste gå från ord till handling. Det handlar om Sveriges beredskap, men också om att att stora grupper exkluderas när den rikstäckande infrastrukturen för kontanter utsätts för allt större press. Regeringen måste ta ett samlat grepp för hur kontantsystemet ska säkras långsiktigt i Sverige.

Den 24 februari invaderar Ryssland Ukraina. 70 mil från Sveriges gräns utspelar sig fasansfulla scener i nutid. Osäkerheten i världen smittar av sig. Det blir rusning efter kontanter även i vårt land. Enligt företaget Bankomat ökade uttagen i Sverige med 100 procent veckan efter invasionen jämfört med motsvarande vecka föregående år. 

Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder. I absoluta tal ökar användningen av kontanter globalt, även om dess andel av den totala ekonomin minskar. Kontanter kommer att finnas under lång tid framöver i världens stora ekonomier. I Sverige går utvecklingen däremot mot ökad kontantlöshet och kontanter har också minskat i absoluta tal. 

Digitalisering förenklar vår vardag och gör betalningar enkla och smidiga, men det måste finnas alternativ. Kriget i Ukraina har satt fokus på det kontantlösa samhällets sårbarhet vid krig och cyberattacker. 

Kontanter är en beredskapsfråga

Om det ska finnas kontanter i hela landet krävs en fungerande infrastruktur. Som Sveriges enda transportör av kontanter, fick invasionen ett omedelbart avtryck i Loomis organisation. Vi gick snabbt upp till dubbla skift och våra värdetransporter rullade dygnet runt. Redan några veckor tidigare hade vi, tillsammans med Riksbanken och Bankomat, förberett ett antal scenarier och där det som hände var ett av de värsta. Vi var förberedda och kunde möta den ökade efterfrågan från oroliga medborgare.

Vid varje cyberattack mot handeln och vid varje större störning hos banker eller i de digitala betalningssystemen behöver människor kontanter. Under senare tid har flera butiker runt om i landet drabbats av it-attacker, vilket ofta lett till att kontanter varit det enda betalmedel som fungerat. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) definierar tillgång på kontanter som en samhällsviktig verksamhet och rekommenderar att vi alla har minst 2 000 kronor i olika valörer hemma.

Två tredjedelar av svenskarna vill kunna använda kontanter

I en aktuell undersökning gjord av analysföretaget Axiom Insight framgår att två tredjedelar av svenskarna vill ha friheten att välja mellan kontanter och digitala lösningar. Ålder är den enda verkligt skiljande faktorn. Men även bland dem som är under 25 år är 35 procent negativa till att kontanter skulle försvinna. I övrigt har vi i stort samma inställning oavsett var i landet vi bor, vilken utbildning vi har eller om vi är män eller kvinnor. Vi förväntar oss att det ska gå att använda kontanter.

I en kontantlös butik är inte alla välkomna

Men kontantanvändning är inte bara en beredskapsfråga, det handlar också om hållbarhet. Riksbanken uppskattar att ungefär en miljon svenskar är beroende av kontanter som betalningsmedel. Om det saknas möjlighet att använda kontanter, exkluderas vissa grupper i samhället som inte kan eller vill använda den digitala tekniken. Vilket ansvarstagande företag skulle på motsvarande sätt välja att exempelvis stänga sina handikappanpassade toaletter? När det gäller kontantfria butiker görs inte motsvarande överväganden.

För oss på Loomis är det uppenbart att förmågan att upprätthålla en fungerande rikstäckande infrastruktur för kontanter är satt under press. Det vi gör dygnet runt - tar emot, transporterar, räknar upp och lagrar kontanter - är blodomloppet i systemet. 

Det saknas en sammanhållen politik gällande kontanter. Vi har som ledande aktör under många år deltagit i diskussioner kring såväl kontanternas betydelse för samhällets beredskap, som rätten att använda kontanter som en inkluderingsfråga. Alla, från regering och riksdag till Riksbanken och länsstyrelserna, ser de uppenbara problemen och vart utvecklingen är på väg. Men ingen tar ett helhetsansvar. 

Loomis är världsledande i branschen och bedriver värdehantering i mer än 20 länder. Den svenska verksamheten, med lokalkontor från Malmö i söder till Luleå i norr, är en relativt liten del av hela koncernen men står sig väl i en internationell jämförelse vad gäller allt från effektivitet till hållbarhet. Förutsättningar för verksamheten är dock att det finns en grundläggande lönsamhet. När så inte längre är fallet kommer ingen kommersiell aktör att göra det vi gör och delar av landet riskerar att stå utan nödvändig infrastruktur. 

Sverige behöver en nationell kontantpolitik

Regering och riksdag måste ta ett samlat grepp för hur kontantsystemet ska säkras långsiktigt i Sverige. Både offentliga och privata aktörer har ambitiösa digitaliseringsstrategier, men ingen har en strategi för kontanter. Det behövs en nationell kontantpolitik där regeringen under finansmarknadsministerns ledning tar ett helhetsansvar. Oavsett hur det går i valet i höst måste detta vara på plats under den kommande mandatperioden. 

Några av många frågor som behöver besvaras:
1. Är det rimligt att offentlig verksamhet eller upphandlade verksamheter kan avstå från att ta emot kontanter? 
2. Hur ska den nuvarande infrastrukturen för kontanter säkras, både ekonomiskt och organisatoriskt? 
3. Vilka krav ska ställas på banker, handeln och andra privata företag gällande att ta emot och handha kontanter?

Loomis har naturligtvis ett eget intresse i detta, det är en del av vår affärsmodell och vi vill ha en fortsatt viktig roll i framtiden. Men vi kan konstatera att om inte politiken tar detta ansvar, så kan det bli mycket svårt att försörja alla delar av landet med kontanter. 

I slutändan är det ett politiskt beslut om Sverige ska ha en rikstäckande infrastruktur för kontanter eller inte. När ingen tar det helhetsgrepp som krävs håller detta beslut nu på att fatta sig själv. 

Men ansvaret stannar inte där, utan det faller också på oss i näringslivet. Ska systemet upprätthållas krävs både tillgång till kontanter och förutsättningar att använda dem. I våra grannländer Danmark och Norge måste handeln ta emot kontanter enligt lag. Frågan är om det är den vägen vi kommer vara tvingade att ta även i Sverige. 

Det är dags att agera. Samtalen om kontanternas roll måste gå från ord till handling. Framtiden är här nu. Gör vi inget riskerar delar av landet att snart stå utan kontantförsörjning. Det är en beredskapsfråga och en inkluderingsfråga som politiken och näringslivet inte kan fortsätta att ignorera. 

Karin Stålhandske, vd Loomis Sverige

Statusmeddelande

Sorry...This form is closed to new submissions.