Information till tidigare Nokas-kunder

På den här sidan har vi samlat all information som du som fd. Nokas-kund kan behöva. 

Torsdag 1 oktober övertog vi verksamheten i Nokas Värdehantering och du som kund hos Nokas har därmed blivit kund hos oss på Loomis. De avtal du som kund tecknat med Nokas fortsätter att gälla till avtalade villkor. 

Kontakta vår kundservice om du inte får en hämtning/lämning eller om du har andra frågor.

Nokas webCash är stängd, historiken nås via den här länken

Se vår FAQ nedan.
 

Kundportal, material och inloggningar

På Loomis har vi två webbsidor för dig som kund att logga in i och de har har olika inloggningar. I Loomis kundportal gör du aviseringar och beställningar och i Loomis eStore beställer du material. Vi har skickat ut två olika mejl om inloggningar till dessa. Saknar du en inloggning - kontakta vår kundservice, se uppgifter till höger. Du når bägge sidorna via Mina sidor på denna hemsida: loomis.se/mina-sidor.

Loomis kundportal: där gör du aviseringar och beställningar. Adress: kundportal.loomis.se.

Loomis eStore där beställer du säkerhetsmaterial. Du kan använda ditt gamla material tills det tar slut och beställer därefter nya från eStore. Adress: material.loomis.se.

För att se din historik i Nokas webCash, logga in här. 

Transporter

Under en period kommer vi att köra med både Nokas- och Loomis-bilar och dessutom kommer olika uniformer (från Loomis och Nokas) att förekomma. 

Vi ger dig nya klienter till våra Loomis-väskor. Den gamla klienten ska du spara tills vi samlar in den, annars blir du ersättningsskyldig.

Avisering, kvitton och insättningar

Avisering sker på samma sätt som tidigare, men via Loomis kundportal. Kvitton får du också på samma sätt som tidigare, via e-post. Kvitton finns också i kundportalen.  

Vi ser gärna att du inte lägger med insättningsblanketten i påsen, förutom om insättningen bara består av mynt. Då lägger du blanketten i påsen med streckkoden väl synlig. 

Har du autogirodragningar kommer de framgent att göras av Loomis Sverige AB.  

Loomis insättningar till ditt konto kommer att gå via en annan bank än den Nokas använde, men med samma ledtider som tidigare.   

Kundkännedom

Loomis och Nokas följer kraven på kundkännedom enligt penningtvättslagen, men våra interna rutiner ser lite olika ut. Därför kan vi komma att kontakta dig för att inhämta mer information om din verksamhet.

Värdetransportörers uniform och legitimation

Loomis och Nokas värdetransportörer bär alltid uniform och ID-kort. Under en period kan olika uniformer förekomma bland våra transportörer. Vi på Loomis håller dessutom på och byter ut våra uniformer.

 

FAQ - vanliga frågor och svar

Kundportal – materialbeställning

  • Hur beställer jag material?

Det gör du via Loomis eStore.

  • Vad betalar jag för materialet?

Du betalar samma pris som tidigare.

  • Jag har material kvar som det står Nokas på, kan jag använda det?

Ja, det går utmärkt att använda ditt gamla material

 

Kundportal – avisering, växelbeställning mm 
 

  • Hur loggar jag in på Loomis kundportal?

Du har fått ett lösenord utskickat. Loomis kundportal når du via Mina sidor på loomis.se.

  • Hur aviserar jag?

Du aviserar via Loomis kundportal. Information om hur du aviserar finns här

  • Kommer  transaktionshistorik från Nokas kundportal webCash att föras över till Loomis kundportal?

Nej, men Nokas kundportal webCash kommer att vara tillgänglig för att hämta den historik du behöver fram till 31 december 2021.

  • Fungerar Loomis kundportal som Nokas kundportal webCash?

Ja, det är väldigt lika.