Jens är nordisk inköpschef

"Jag ser enorm utvecklingspotential för hela inköpsområdet"

Jens Lundin började sin karriär som värdetransportör på Loomis, och har precis tagit sig an rollen som nordisk inköpschef.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Jag tycker att värdehantering är en kul och intressant bransch att arbeta inom. Det roligaste i rollen som inköpschef är de många och intressanta
mötena, både med leverantörsrepresentanter och internt med sakägare. Man kommer nästan alltid därifrån med nya insikter och lärdomar. Sen tycker jag väldigt mycket om att arbeta strategiskt och att genomföra förhandlingar.

Vad finns det för utvecklingsmöjligheter hos er?

– Vi är en global koncern med verksamhet i hela världen och vi har god tillväxt tack vare att vi hela tiden utökar våra tjänster och förvärvar nya företag. Det gör att verksamheten ständigt förändras vilket i sin tur skapar bra förutsättningar för nya intressanta tjänster, både i Sverige och internationellt.

Varför är Loomis ett framtidsföretag?

– Loomis expanderar hela tiden och har som mål att fortsätta så framöver. Värdemarknaden växer globalt, så framtiden ser väldigt bra ut för Loomis som helhet. Vi har ett tydligt fokus på gott ledarskap och arbetar mycket med att forma bra ledare. Med bra företagsvärderingar arbetar vi för att bygga en stark företagskultur där vi alltid prioriterar våra medarbetare. Är medarbetarna nöjda kommer kunderna att bli nöjda vilket också kommer göra Loomis än mer framgångsrikt.

Vilka egenskaper har du haft nytta av under karriären?

– Jag har alltid varit öppen för att ta på mig ansvar och nya uppgifter. Det tillsammans med att jag har lätt för att ta till mig ny kunskap har gjort att jag hela tiden har kunnat ta mig vidare till nya, intressanta tjänster. Efter fyra år som inköpschef för Sverige har jag nu blivit nordisk inköpschef och jag ser en enorm utvecklingspotential för hela inköpsområdet, vilket känns väldigt spännande.