Vi saknar en insättning

Kontakta vår kundservice med påsens nummer, belopp och ange när ni la påsen i Loomis servicebox eller vi hämtade påsen hos er.

Observera att om ni är kund via en bank måste ni kontakta er bankkontakt. 

Alla frågor och svar inom Uppräkning

Lämnar du ogiltiga sedlar till oss tar vi ut en avgift för att täcka hanteringskostnaden, information om detta framgår av kvittot. Riksbanken kan lösa in ogiltiga sedlar mot en avgift på 100 kronor. Riksbanken har mer information. Riksbanken.se
Se vår instruktion genom att klicka på rubriken ovan. (tryck på frågan för att se länken)
På kvittensen som ni får från Loomis efter uppräkning av er påse står det angivet eventuell differens. I fältet anmärkning kan ni se vad differensen bestod i. ( Ex Differens + 1000:-, Anmärkning 2 * 500 betyder att det har funnits två 500-sedlar mer i dagskassan än vad ni angivit på er specifikation).
Det händer att påsar som kommer in till uppräkningen vid samma tillfälle separeras och räknas upp vid olika tider. I normal fall kommer resterade insättningar in på kontot vid nästa filsändning.
Kontakta vår kundservice med påsens nummer, belopp och ange när ni la påsen i Loomis servicebox eller vi hämtade påsen hos er. Observera att om ni är kund via en bank måste ni kontakta er bankkontakt.
Se broschyren Hantera din insättning.pdf (tryck på frågan för att se länken)
I avtalet anges hur många mynt ni har rätt att lägga i påsen.
Vi kan ej lösa in s.k SPU-utbetalningar. De måste lösas in på ert lokala Swedbank-kontor.
Checkar/postväxlar måste signeras och stämplas med företagsstämpel för att vi ska kunna sätta in beloppet på ert konto. Om checken/postväxeln inte är överlåten skickas den i retur.
Loomis kan bara få betalt för checkar från bank med svenskt clearingnummer. Vi tar därför inte emot utländska checkar.
Kontakta vår kundservice med påsens nummer, belopp och ange när ni lade påsen i Loomis servicebox eller vi hämtade påsen hos er. Brukar du inte få kvittens? Kontakta vår kundservice med ditt kundnummer och vilken e-postadress du vill att vi skickar kvittenserna till.
Hämta detta dokument för en närmare beskrivning Avvikelser och Manuell service.pdf
Vi sätter alltid in det belopp som finns i påsen, men det kan bli en viss fördröjning av överföringen till ert bankkonto. Det blir en felkod för differens i dagskassan.
Om ni är direktkund hos Loomis Sverige AB kontakta vår kundservice för att fylla i en ny fullmakt. Observera att om ni är kund via en bank så behöver ni kontakta er bankkontakt för ändringar av konto. Banken meddelar sedan oss ert nya kontonummer. Om ni har bytt bolagsform se FAQ Avtal.
I normala fall har ni insättningen på kontot två bankdagar efter det att Loomis tömt serviceboxen.
Loomis kan göra insättningar till alla banker i Sverige förutom Bankgirot, JAK Medlemsbank samt utländska banker.
Vissa av våra kunders e-postservrar har börjat behandla våra e-mail som sk spam, detta innebär att vi inte når ut med kvittoinformation till vissa av er. För att förhindra detta finns det några kontroller man kan göra för att åtgärda problemet. 1) Lägg till domänen se.loomis.com och e-post adressen noreply@se.loomis.com som betrodd avsändare i er brandvägg / Spamfilter / mail gateway" (görs av er IT-avdelning eller e-post leverantör). 2) Se till att det finns utrymme i er inkorg för att ta emot e-post så att den inte blir full och därmed inte kan ta emot nya meddelanden.
Ring till 010-163 63 00 så felanmäler vi den omedelbart.