Jag har fått en blankett tillsammans med avtalet från er om att ni behöver några viktiga uppgifter. Varför måste jag fylla i och skicka in den till er?

Enligt lag så måste Loomis ha en utökad kundkännedom när det gäller våra kunder som har avtalat om och använder sig av vår tjänst, utländsk valuta.

Alla frågor och svar inom Avtal

Har du tecknat ditt avtal direkt med Loomis kontakta kundservice för omteckning av ditt avtal. Om du är kund via bank kontakta ditt bankkontor. Är du Loomis serviceboxkund, fyll i intresseanmälan.
Har ni tecknat ert avtal direkt med Loomis kontakta kundservice för omteckning av ditt avtal. Om ni är kund via bank kontakta ert bankkontor. Är ni Loomis serviceboxkund, fyll i intresseanmälan.
Ja, så länge ni inte överskrider den avtalade beloppsgränsen per påse.
Gå in och gör en ny intresseanmälan och fyll i att ni redan är kund.
Gå in och gör en ny intresseanmälan och fyll i att ni redan är kund.
Då kan vi tyvärr inte erbjuda någon möjlighet till deponering. Kontakta oss för information om våra centrumboxar och värdetransporttjänster.
I normala fall kan ni börja deponera inom 14 bankdagar från det att vi fått avtalet och fullmakten i retur. Vi skickar ett välkomstbrev eller e-post till er om hur ni kan börja använda våra tjänster.
Ni kommer se påsens nummer på kontoutdraget, önskar ni ett annat referensnummer så fyller ni i det här, till exempel butiks id om ni har det.
- Det är viktigt att alla uppgifter fylls i på fullmakten. - Den ska bevittnas av två personer. Om inte fullmakten är fullständigt ifylld returnerar vi den för komplettering. Vi kan tyvärr inte överföra deponeringen till ett bankgiro, endast till bankkonto eller plusgiro.
Om vi inte får in de kännedomsuppgifter vi behöver så kan vi inte längre ta emot och räkna upp utländsk valuta i dina insättningar till Loomis.
Enligt lag så måste Loomis ha en utökad kundkännedom när det gäller våra kunder som har avtalat om och använder sig av vår tjänst, utländsk valuta.