Cookieinformation och webbpolicy

Innehållet på denna webbplats tillhandahålls av Loomis Sverige AB (benämns nedan ”Loomis”) i syfte att ge generell information om företaget och dess verksamhet. För Loomis är webbplatsen en viktig informationskanal till företagets intressenter. Nedan följer information över hur persondata hanteras på Loomis Sverige AB's website.

Webbplatsens ändamål och vissa ansvarsfrågor

Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Loomis arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande information. Detta innebär att Loomis inte kan garantera och inte ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad. Användning av webbplatsen, eller någon annan webbplats som länkats vidare till, sker på egen risk. Besökaren är ensam ansvarig för eventuell åverkan på dennes datasystem eller förlust av data som orsakas användningen. 

Informationen på webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick utan någon uttalad eller underförstådd garanti av något slag. Loomis och dess dotterbolag friskriver sig från ansvar för alla skador som kan uppkomma vid användandet av eller till följd av oförmåga att använda informationen på denna webbplats eller på webbplats som länkats vidare till. 

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser, varav några hanteras av tredje part. Loomis ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser och inte heller för produkter eller tjänster som erbjuds på andra webbplatser. Loomis uppmanar besökaren att uppmärksamma när denne lämnar webbplatsen och att läsa de regler som gäller för varje ny webbplats.

Immateriella rättigheter

Innehållet på denna webbplats ägs av Loomis eller dess dotterbolag. Loomis innehar upphovsrättsligt och annat immaterialrättsligt skydd avseende webbplatsen och dess innehåll utifrån svensk och internationell lagstiftning. Alla firmanamn, logotyper och varumärken på webbplatsen ägs av Loomis, dess dotterbolag, licenshållare eller samarbetspartner.

Loomis immateriella rättigheter får användas endast i enlighet med tillståndet givet genom webbpolicyn eller efter skriftligt tillstånd från Loomis. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot copyright-, varumärkes- och/eller annan svensk eller utländsk lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder. 

Besökare har rätt att läsa, kopiera och skriva ut innehållet på denna webbplats för privat icke-kommersiellt bruk, förutsatt att copyrightuppgifter eller annat meddelande som finns på informationen inte tas bort. All användning för kommersiella syften är förbjuden. Innehållet får inte ändras, sändas vidare, återskapas eller publiceras utan föregående skriftligt godkännande från Loomis. Media har dock rätt att kostnadsfritt använda material från bildarkivet samt pressmeddelanden för redaktionella ändamål utan vidare godkännande. Pressmeddelanden får användas under förutsättning att källan för informationen anges.

Alla länkar till webbplatsen ska vara till förstasidan om inget annat överenskommits. När länkning sker ska allt material från webbplatsen öppnas i ett eget fönster och ska ej presenteras i samband med varumärke eller logotyp från annan webbplats.

Cookies

Cookies används på många webbplatser för att ge besökare tillgång till olika funktioner. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och innehåller textinformation. Det finns två typer av cookies, så kallade permanenta cookies och sessioncookies. På den här webbplatsen används båda typerna av cookies.

De permanenta cookies som finns på webbplatsen används för prenumerationstjänsten samt för generell statistikmätning. I prenumerationstjänsten används cookien för att besökaren ska kunna spara sina inloggningsuppgifter i en profil och därmed slippa fylla i sina kontaktuppgifter vid varje beställningstillfälle. I statistikmätningen används cookien för att mäta antalet unika besökare samt öka förståelsen för användarnas beteende i syfte att förbättra navigerbarheten och förenkla sökandet efter information på webbplatsen.

Sessionscookies lagras inte permanent på besökarens dator, utan försvinner när denne stänger sin webbläsare. Under tiden besökaren är inne och surfar på en sida, skickas den här cookien mellan datorn och servern för att kunna koppla information, som till exempel vilket språk besökaren har valt. 

Cookies används enbart för att förenkla användandet av webplatsen.

Persondata

Nedan följer information över hur persondata hanteras på Loomis website.

Loomis kan komma att samla in persondata, såsom namn, adress, telefonnummer, mailadress enbart när du som användare registrerar dig eller på annat sätt frivilligt delger denna information. Ingen känslig information samlas in.

Loomis agerar som ansvarig för den persondata som samlas in på denna website.

Persondata som har delgivits via denna website, om förenligt med lag, kan komma att användas enligt följande:

  • att besvara förfrågningar
  • att förbättra vår service och våra erbjudanden till kund
  • att följa gällande lagar, exempelvis för att rapportera intrångsförsök till myndighet
  • att hantera jobbansökningar
  • för intern administration och kvalitetskontroll
  • för övriga syftes som då tydliggörs på website eller i mobil applikation eller överenskommet mellan oss på annat sätt.

Personliga data kommer inte att användas i marknadsföringssyfte om vi inte har fått ert godkännande att göra det. 

Enbart Loomis kommer att ha tillgång till din persondata. Vi kan komma att använda underleverantörer för analys och behandling av persondata, samt underhåll och drift av website, men persondata kommer inte att delas med övrig tredje part. 

Lagring – Persondata kommer att sparas så länge som det krävs för att uppfylla angivet syfte i enlighet med denna policy, samt de krav som ställs av applicerbar lagstiftning. Ifall du har frågor, önskar få information eller vill uppdatera/radera persondata Loomis har om dig, kontakta oss på: Kundsupport via mail - kundservice@loomis.com alternativt via telefon på nummer 010 163 63 00.

Övrigt

Loomis har rätt att revidera webbpolicyn när som helst och efter eget gottfinnande. Loomis förbehåller sig även rätten att när som helst ändra innehållet på webbplatsen. 

Om du har några frågor beträffande innehållet i denna policy eller vår användning av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss: 

Loomis Sverige AB
Box 7091
192 07 Sollentuna

Tel: 08-522 920 00
Fax: 08-522 920 10

kundservice@loomis.com