Värdetransport

Loomis kundservice

Loomis kundservice

Tel. 010-163 63 00
mån-fre kl 8:00 - 17:00
Skicka e-post till oss

Hos oss på Loomis har begreppet värdetransport i många år använts som namn för de tjänster vi utfört åt våra kunder. Från början stämde det väl in på vad vi egentligen gjorde, nämligen att transportera kontanter eller värdefullt material. Idag omfattar begreppet betydligt flera moment än det gjorde tidigare.

En värdetransport är egentligen en ren konsekvens av ett kontantflöde. Kontanter måste transporteras från eller till en nyttjare. Det kan vara en butik, en bank, en uttagsautomat, en servicebox eller någon annan automat med kontanter.

Värdetransport som logistikfunktion

Ungefär 2 500 gånger varje dag, året om, åker vi till våra kunder och:

  • Hämtar kontanter
  • Levererar växel
  • Hanterar uttagsautomater 
  • Tömmer serviceboxar samt ett flertal andra uppgifter

Vår logistik är kanske därför att likställa med andra företag som arbetar med transporter. I grunden skiljer det sig inte mycket mellan våra transporter och andra som levererar gods. Det som gör oss unika är det vi transporterar: kontanter.

Kontanter som gods ställer helt andra krav på säkerhet och utrustning än vad som är fallet i andra branscher. Vi ska leva upp till de krav som du som kund ställer, men också följa de lagar och regler som styr vår bransch.

Våra värdetransportfordon

Våra fordon är utrustade med olika tekniska hjälpmedel för att det ska vara så säkert som möjligt för våra värdetransportörer. Alla bilar är utrustade med GPS där vi i realtid kan följa dem. Många av dem är dessutom kameraövervakade.

På Loomis har vi olika bilar för olika typer av transporter. De är av olika bilmärken, olika storlekar och olika utrustade. Utrustningen styrs bland annat av vilken typ av värde som ska hämtas. Allt värde transporteras enligt de lagkrav och regler som styr vår bransch. Det innebär att allt värde vi transporterar är skyddat av säkerhetsväskor med infärgning som förstör värdet i händelse av till exempel ett rån.